Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Program Můj PVS

Program Můj PVS je určen pro odesílání dat přes podatelnu:

 • VREP - Veřejné rozhraní pro elektronická podání, provozované ČSSZ (od roku 2011)

Program zpracovává pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) podání platná od roku 2009:

 • Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP09)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
 • Potvrzení o studiu - pro studenty (POS09)

a podání platná do roku 2008:

 • Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)
 • Přihlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění (PRIHL)

Ve všech případech nabízí podepsání exportního souboru certifikátem, jeho zašifrování a podání přes podatelnu VREP, sledování stavu podání, zobrazení chyb. Jejich opravu a opakované odeslání.

Program provádí import dat nebo pořízení dat. Umožňuje provádět předepsané kontroly dat. Vytváří exportní XML soubor k odeslání disketou či na CD, tisk přehledových sestav.

V současnosti nabízíme : 

 • možnost ručního pořízení Evidenčních listů, Přihlášek a Přiznání k DPH, jejich kontrolu, tisk přehledových sestav, odeslání na podatelnu nebo podání před disketu.

 • import z  XML souboru (pro import z libovolného mzdového systému, který vytváří XML soubor ve formátu ELDP a PRIHL, například SAP

 • import přiznání k DPH z XML souboru

 • import ELDP a Přihlášek z textového souboru, který si vytvoříte jako výstup z vašeho evidenčního systému.

 • import ELDP, Přihlášek a DPH z ESO 9 PAM

 • import ELDP a Přihlášek z ESO 8 Mzdy

 • program otevřený pro doplnění importu dat z libovolného dalšího mzdového či účetního systému.

Viz stručný popis programu (soubor ve formátu PDF)

Podpora byla ukončena pro:

Podatelna PVS - Portál veřejné správy - jednotná internetová brána pro příjem podání pro státní správu (ukončeno 31.12. 2011, podatelna zrušena).

Ukončena podpora podání pro daňovou správu (bylo možné jen přes PVS, jen do konce roku 2010):

 

 

 

 

 ( )

Aktuality:

Uvolněna
verze
5.0.1
(7.4.2020)
obsahující nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 27.3.2020)
Viz popis změn
Uvolněna
verze 5.0
(21.1.2018)
obsahující
komunikační protokol TLS 1.2 

Verzi je možné provozovat pouze na počítači
s Windows 7 nebo novějším.
(z důvodu nutnosti použít
.NET Framework 4.5)

viz popis objednání
viz popis změn
Verze má nový formát licenčního souboru a je placená.
Nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
si můžete
stáhnout zde

(předchozímu certifikátu
skončila platnost 27.3.2020
)
Uvolněna
verze
4.0.5
(28.11.2014)
obsahující nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 28.11.2014)
Viz popis změn
Uvolněna
verze
4.0.4
(5.1.2014)
obsahující nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 27.12.2013)
Viz popis změn
Uvolněna
verze
4.0.3
(4.2.2013)
obsahující nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 6.2.2013)
Viz popis změn
Provoz MůjPVS
pod

Windows 8
V polovině dubna 2012 byla vypnuta podatelna PVS.
Lze podávat již jen přes
podatelnu VREP.
Viz Nastavení
Uvolněna
verze
4.0.1
  (27.2.2012)
obsahující nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 9.3.2012)
Viz popis změn
Změněn e-mail na: mujpvs@gmail.com
Změněn poskytovatel webhostingu (3.1.2012)
Uvolněna
verze 4.0
(27.11.2011) 
obsahující podatelnu VREP, 
která od roku 2012 
nahradí podatelnu PVS
viz popis objednání
viz popis změn
Uvolněna
verze 3.2.2
  (4.4.2011)
obsahující nový šifrovací certifikát pro ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 6.4.2011)
Viz popis změn
----
Tato verze obsahuje
podporu exportu dávek do doplňku "ESO9-Podání".
Pro uživatele IS ESO9
je připravován doplněk
"ESO9 Podání",
který může nahradit funkčnost programu MůjPVS.
Detaily v ESO9 News - březen 2011
Pro podání přiznání k DPH
není podporován formát
platný od 01/2011
Uvolněna
verze 3.2.1 ( 30.6.2010 )

umožňující práci s certifikáty s algoritmem SHA256.
Přeložená pod MS .NET Frameworkem 2.0
(jen pro ruční stažení, není jako automatická aktualizace)
Viz též dočasné řešení
Uvolněna
verze 3.0.8
  ( 17.5.2010 )
Obsahující 
nový šifrovací certifikát ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 22.5.2010)
Viz popis změn
Uvolněna
verze 3.0.7
  ( 14.3.2010 )
Obsahující 
rozšíření číselníku druhů důchodů ve formuláři ONZ
Viz popis změn
Uvolněna
verze 3.0.6
  ( 19.10.2009 )
Obsahující 
novou pojišťovnu 228-Média,
nový šifrovací certifikát pro daně,
číselník CZ-NACE
Viz popis změn
Uvolněna
verze 3.0.5
  ( 30.6.2009 )
Obsahující 
nový šifrovací certifikát ČSSZ
(předchozímu certifikátu
končí platnost 2.7.2009)
Viz popis změn
Uvolněna
verze 3.0.4
  ( 1.3.2009 ) 
 Opraveno zjištění stavu daňového podání, rozšířena práce s číselníkem osobních údajů - Viz popis změn
Uvolněna
verze 3.0.3
  ( 22.2.2009 ) 
 přiznání k DPH - nový formulář platný od 1.1.2009 (viz podmínky použití)
Uvolněna
verze 3.0.2
  ( 11.2.2009 ) 
opravy a doplnění.
Pokud se nepodaří automatická aktualizace,
stáhněte si verzi z webu
Viz
popis změn
Doplněn popis:
Přechod na nový 10-místný variabilní symbol ČSSZ
Uvolněna
verze 3.0.0
  ( 3.2.2009 ) 
podání na ČSSZ pro rok 2009 - ONZ, ELDP09, POS09
Viz
popis změn
Nabídka upgrade programu Můj PVS
ČSSZ zavádí pro rok 2009 
nové formuláře 
(ONZ, ELDP09, POS09).
Pozor na nový 10-místný variabilní symbol
RELDP - Chybný rok RELDP (menší než 2004 nebo větší než 2008) - chyba 269
nebo
PRIHL - Datum nemůže být větší než 31.12.2008 - chyba 507
ČSSZ: od 24.11 2008
byl počet formulářů v jednom podání ELDP/PRHL omezen na 1500 (jinak je podání vráceno s chybou).
Podání, která obsahují více než 300 formulářů jsou odkládána ke zpracování až do večerních hodin.
Uvolněna
verze 2.0.7.1
  ( 16.10.2008 ) 
- přepočet přiznání k DPH.
Viz
popis změn
Chyba při tisku do Excelu:
"Error detected by export DLL"
(viz popis řešení)
nastává na Windows XP s instalovaným SP3 
Dne 9.8.2008 skončila platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ. Stáhněte si aktualizaci programu (verze 2.0.7 nebo novější) obsahující nový certifikát.
Není nutné instalovat šifrovací certifikáty podle instrukcí z mailů ČSSZ - jsou součástí této nové verze programu MůjPVS. 
Uvolněna  
verze 2.0.6
  ( 5.3.2008 )
- úpravy pro import z ESO9.
Viz
popis změn
V září a říjnu 2007 skončila platnost šifrovacích certifikátů ČSSZ i daňové správy. Stáhněte si aktualizaci programu (verze 2.0.5 nebo novější) obsahující nové certifikáty.
Vzhledem ke změně struktury webu ČSSZ jsme změnili přímé odkazy z našich stránek. Pokud přesto nějaký odkaz nenajdete, zkuste hledat na webu ČSSZ v sekci e-podání a napište nám...
V prvním prosincovém týdnu 2007 byl problém s přímým přihlášením na stránky PVS (https://bezpecne.podani.gov.cz). Přihlášení fungovalo, jen pokud jste zapsali heslo malými písmeny. Přihlášení přes program MůjPVS funguje správně s plně zapsaným heslem.
4.12.2007 byla do provozu uvedena nová verze transakční části PVS
(přes kterou procházejí veškerá podání).
Otestovali jsme funkčnost programu MůjPVS vůči tomuto novému jádru - jeví se jako funkční, není třeba vydávat novou verzi MujPVS.
Chyba 500 při podání velké dávky se opět projevuje 
(detaily a řešení...)
Uvolněna verze 2.0.5 (1.10.2007) - úprava práce s výkazem DPH.
Pro ESO9 verze 3.5 připraven nový script pro založení práv pro podání daní.
Testovací podání v Můj PVS již není funkční. Vypršela platnost testovacího certifikátu zařazeného v programu. Další již nebude zařazen, ČSSZ již testovací certifikáty nevydává.
Uvolněna verze 2.0.3.1 
17. 4. 2007 ),
s opravami pro ESO8
viz popis změn
I v roce 2007 budou používány stávající  formuláře ELDP a PRIHL. Zákonem č.525/2006 byla odložena účinnost Zákona o nemoc. pojištění č.187/2006. Viz detailní popis
Uvolněna verze 2.0.3 
15. 11. 2006 ),
s modulem - Daňová správa. Je doplněno přihlašování certifikátem
viz popis změn
Pokud dlouho nepřichází výsledek podání, může být způsobeno duplicitní dávkou.
Doplněna stránka 
Postupy
(viz menu). 
Například : "Výměna podpisového klíče"
Chyba 500 při podání velké dávky opravena na PVS (detaily...)
Uvolněna verze 1.1.22  17. 4. 2006 ), 
podávání ELDP a PRIHL,
viz popis změn
ČSSZ přestává od 1.2.2006 vydávat podpisové klíče.
Zjištěn další důvod chyby 1046 - nesprávná délka hesla do PVS.
 
viz: starší zprávy