Program Můj PVS
(Můj Portál veřejné správy)

pro tvorbu Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP)
pro Českou správu sociálního zabezpečení,
jeho export ve formátu XML
a odeslání přes portál veřejné správy (PVS).

Popis programu

Program Můj PVS je určen pro odesílání dat na Portál veřejné správy. V současné době zpracovává podání Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP).

Jedna z podporovaných importních vazeb je na soubor vytvořený ve formátu XML / RELDP, který může být výstupem z jakéhokoliv systému.

Příprava 

Ve svém mzdovém programu či jiné evidenci si vytvoříte předpis pro tvorbu výstupního textového souboru, zapojíte do něj položky, který jsou nutné pro vyplnění Přihlášek. V programu Můj PVS vytvoříte konfiguraci importu pro tento textový soubor (popis v poslední kapitole). Může jich být více.

Použití programu - verze pro import z textového souboru

Vyřídíte si podpisový klíč ČSSZ, zaregistrujete se na PVS. Viz následující kapitola „Organizační požadavky“ a dokument „Můj PVS – Komunikace s OSSZ“.

Program Můj PVS nainstalujete na počítač mzdové účetní. Nastavíte jeho parametry.

Spustíte výstup ze svého evidenčního nebo mzdového programu do textového souboru – podle popisu dodavatele nebo ten exportní předpis, který jste si vytvořili.

V programu Můj PVS tento výstup načtete – Import z textového souboru (od verze 1.1.0.14). 

Dávku si prohlédnete, odstraníte případné chyby, které brání odeslání na PVS. Případně v datech mzdového systému a výstup opakujete.

Kontrola dat je vytvořena podle požadavků ČSSZ na strukturu dávky. Můžete rušit, přidávat, opravovat evidenční listy.

Dávku odešlete na PVS. Přitom program data zašifruje a podepíše vaším klíčem. V tomto okamžiku musíte mít aktivní připojení na internet. (Případně můžete dávku pouze nahrát na disketu či CD a předat na ČSSZ)

Téměř ihned po odeslání na PVS program zobrazí výsledek kontroly dat na ČSSZ. V případě vrácené chyby je musíte opravit a odeslat znovu.

V případě úspěšného podání vám přijde e-mail se seznamem úspěšně podaných zaměstnanců a „Doplnění podání“, které vytisknete a pošlete poštou na ČSSZ.

Po úspěšném podání můžete vytisknout formuláře evidenčních listů pro zaměstnance a zaměstnavatele. Můžete tisknout hromadně, jednotlivě a opakovaně.

Organizační požadavky na provozující organizaci

Základní předpoklady pro elektronické předávání ELDP:

Body 1.-4. platí pro předávání dat na disketě či CD.

Body 1.-5. platí v případě předávání dat přes PVS.

1.      organizace pověřila pracovníka pro předávání ELDP

2.      organizace má k dispozici mzdový systém umožňující vytvoření datové věty (= Můj PVS)

3.      pověřený pracovník vlastní prostředky pro elektronické podepisování (kvalifikovaný certifikát, podpisový klíč ČSSZ)

4.      pověřený pracovník je zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení

5.      v případě předávání přes PVS :

·         pověřený pracovník je zaregistrován na PVS

·         mzdový systém umožňuje komunikaci s PVS  (= program Můj PVS)

·         organizace je připojena na Internet

Jsou-li splněny všechny výše uvedené předpoklady, může pověřený pracovník předávat ELDP elektronicky.

Technické požadavky na provoz programu

K provozu programu Můj PVS je nutná alespoň jedna stanice s některým z operačních systémů Windows 98 / ME / 2000 / XP. Nelze provozovat na Windows 95.

V případě podávání přes PVS musíte mít připojení na internet.

Program je vytvořen v prostředí Microsoft Visual Basic .NET, při instalaci se na počítač nainstaluje i „Microsoft .NET Framework verze 1.1“, nutný pro běh .NET aplikací.

Objednání programu

Na níže uvedené adrese, e-mailu nebo telefonním čísle můžete objednat CD s demo verzí.

Demo verze umožňuje načtení a kontrolu dat, jejich odeslání na testovací PVS. Neumožňuje podání na ostrý PVS ani vytvoření exportního souboru pro podání na disketě.

Při objednání plné verze dostanete i fakturu. Po zaplacení faktury dostanete e-mailem nebo poštou licenční klíč k programu. Po jeho instalaci se program stává plnou verzí.

Je možno objednat i osobní instalaci. Před ní je nutné vyplnit „Dotazník zájemce“.