Předchozí změny, verze 1.0

Viz změny v nejnovějších verzích

Viz změny ve verzích 1.1.22 - 1.1.0

Verze 1.0.0.24

Při kontrole celé dávky doplněna kontrola na vyplnění údajů o firmě (název, obec, číslo, PSČ) v záhlaví dávky. V případě, že dávku založíte dřív, než máte vyplněny registrační údaje firmy, jsou údaje v hlavičce prázdné. Viz Naplnění údajů do hlavičky dávky.

Ve formuláři ELDP po doplnění řádku průběhu pojištění nebo vynětí se program nastaví do sloupce "Kód" nového řádu.

Verze 1.0.0.23

Oprava verze 1.0.0.22 : při odeslání dávky na PVS odstraněn opakovaný dotaz "Odeslat dávku ... ?".

Verze 1.0.0.22

Obecné :

Pro Import z ESO 9:

Verze 1.0.0.21

Verze 1.0.0.20

Verze 1.0.0.19

Obecné :

Formulář ELDP :

Verze 1.0.0.18

Obecné :

Pro Import z ESO 8 :

Verze 1.0.0.17

Obecné :

Pro Import z ESO 9 :

Při importu z XML opraveno naplnění elementu "dre" do položky "Oprava ze dne" - na opravných listech.

Verze 1.0.0.16

Aktualizován popis pro import z ESO 9 PAM, doplněn popis podání přes disketu, CD.

Verze 1.0.0.15

Doplněna sestava ELDP se dvěma formuláři na jedné straně.

Vytvořena sestava "Doplnění podání přes disketu, CD". Zařazena v menu Podání za "Exportovat dávku do podepsaného souboru". Tisky doplnění podání (přes PVS a přes disketu) zařazeny i do menu Tisk. Přitom ponechány i v menu Podání za příslušnou akcí.

Zmenšena výška formuláře ELDP tak, aby se lépe zobrazil i na monitoru s rozlišením 800 x 600.

Při hledání ve formuláři ELDP se již nefiltruje podle zadaných znaků, ale jen vyhledává. Nemusíte proto po vyhledání vypínat filtr, což změnilo aktuální záznam. Stejně při hledání v číselníku osobních údajů.

Import z ESO 8 - oprava chyby, kdy v importní sestavě není vyplněn kód průběhu pojištění a současně se pro nemoc v ochranné lhůtě zakládá další řádek.

Odstraněno hlášení "Není vybrána dávka" při definici uživatelů, když ještě není žádná dávka založena.

Verze 1.0.0.14

Tisk doplnění podání nabízí datum z historie dávky. Odstraněno datum Oznámení o pověření - ve formuláři již se nevyskytuje. 

Verze 1.0.0.13

Doplněno vytvoření opravného listu ELDP kopií aktuálního listu do typů 51, 52, 53.

Při podání rozšířena informace, zda podáváte na testovací nebo ostrý PVS.

Formulář historie se při otevření nastaví na poslední - a tedy aktuální záznam.

Verze 1.0.0.12

Ve formuláři ELDP a Osobních údajů doplněn pohyb pomocí kláves PageUp, PageDn, Ctrl+PageUp, Ctrl+PageDn. 
V ELDP navíc klávesy Alt+L pro filtr, Alt+H pro hledání, Alt+K pro kontrolu aktuálního listu. V osobních údajích doplněny horké klávesy (Alt+) pro ovládání tlačítek.

Upraveno pořadí průchodu položkami (klávesou Tab) ve formulářích nastavení.

Opraveny chyby při práci s číselníkem Osobních údajů nad prázdným listem ELDP.

Import z XML : Po importu z XML se otevírá formulář historie se seznamem chyb při rozboru importního souboru. Místo formuláře dávky.

Import z ESO 8 : V průvodci nastavení importu z ESO 8 doplněno tlačítko pro nápovědu.

Verze 1.0.0.11

Další úprava formulářové sestavy pro tisk ve formátu DOC (podpisové rámečky). 

Verze 1.0.0.10

Oprava formulářové sestavy. Zvětšena šířka položek datum Od, Do v průběhu pojištění, aby se datum zobrazilo celé i při tisku do formátu DOC a RTF.

Nastavení vybraného importu pod ikonou "Import nové dávky", pokud některé importy nejsou aktivní.

Verze 1.0.0.9

Kontrola na opakované podání již odeslané nebo archivované dávky.

Nápověda rozšířena o Podání. Do nápovědy doplněn číselník států, vyplňovaný jako tříznakový číselný kód do PSČ u cizinců.

Verze 1.0.0.8

Můžete si nastavit přímý tisk sestav do formátů  DOC / RTF / PDF / XLS. Pak můžete sestavu prohlížet ve známém českém prostředí a máte ji uloženu na disku. Nastavení tisku se provede v Nastavení / Parametry programu / v záložce Tisk.

Popsán postup, jak odstranit chybu při tisku na Windows 98 / ME.

Doplněny další ikony pro hlavní funkce programu. Opraveno zobrazování ikon na Windows 98 / ME.

Při tisku doplnění podání se položky, které se nenačítají z dávky (OSSZ, jméno pracovníka, datum pověření, místo tisku a typ výstupu) ukládají a nabízejí znovu při opakovaném tisku podání.

Doplněno menu "Dávky / Přidat do dávky" s volbou "Importem z XML". 

Do nápovědy doplněn popis instalace a nastavení programu.

Verze 1.0.0.7

Opravena čeština v průvodci nastavením importů a importy (špatně se zobrazovala na Windows 98 a ME).

Doplněno menu "Dávky / Přidat do dávky" s volbou "Importem z ESO 8 Mzdy". Do nastavené dávky (jen ve stavu editace) můžete Importem z další sestavy doplnit další ELDP. Používejte v případě odchodu více pracovníků, kdy nemůžete všechny vypsat jednou sestavou. Postupně je jednotlivě tiskněte a přidávejte do dávky. Přidáním se doplní za původní ELDP v dávce.

Po kontrole celé dávky z hlavního menu se zavolá uložení dávky.

Verze 1.0.0.6

Ve stavovém řádku se vypisuje, pro co je licence určena. Doplněna Testovací verze s možností odesílat podání na zkušební portál pod zadanou testovací registrací.

V Nastavení / Parametry programu v záložce Importy lze nastavit přístupnost importů z XML, ESO 8 a ESO 9. Pokud některé z nich nevyužíváte, můžete zrušit zaškrtnutí "přístupný import z ..." a v menu bude zakázaný a nebude lákat uživatele. Pokud nemáte na některý licenci, vůbec se nenabízí.

Formulář dávky, oprava filtru - nemají řádek průběhu - již nezobrazuje záznamy s prázdným kódem činnosti.

Dokončeno zapojení nových kontrol a úprava původních.

Verze 1.0.0.5

ESO 8 - oprava chyby při prvním načtení sestavy z adresáře. Oprava načtení jednoho záznamu.
Oprava tisku doplnění podání.

Verze 1.0.0.4

Zapojena nová definice kontrol ze dne 24.2.2005. Mimo jiné :

Změna uspořádání v menu Dávka pro založení nové dávky.

ESO 8  - úprava importu pro případ, že není uveden kód činnosti.

Verze 1.0.0.3

Zapojen import z XML.