Průběh podání přes VREP/PVS - pro ČSSZ

Podání vyvolané například z menu Podání / Odeslat aktuální dávku na portál nebo v nástrojové liště ikonou nebo z ESO 9 volbou "El.podání" zobrazuje svůj průběh.

Může skončit například chybovým stavem :

Pokud se ve formuláři dlouho opakují stavy :

Znamená to, že :

Při podání z ESO9 PAM můžete zvolit jeden z těchto postupů :

Při přímém podání z Můj PVS (pro XML, ESO8, pořizované dávky) můžete zvolit jeden z těchto postupů:

Může se dokonce stát, že přijdou e-maily z ČSSZ s výsledkem podání a přesto dotaz na výsledek podání na portálu ještě nemusí vrátit výsledek. Vše závisí na vytížení portálu a serverů ČSSZ.