Číselník osobních údajů

Číselník osobních údajů usnadňuje opakované zakládání listů ELDP pro stejného zaměstnance.

Všechna dále popsaná tlačítka jsou viditelná jen při zobrazení nad formulářem dávky.

Při založené nového listu ELDP se nabídne formulář Osobní údaje (podle nastavení parametru). Můžete vybrat zaměstnance, stisknout  Přenes do dávky. Tím naplníte všechny osobní údaje, které máte předvyplněny.

Založit ELDP pro více zaměstnanců z osobních údajů můžete tlačítkem Přidej do dávky - po stisku založí nový list do příslušného formuláře a naplní jej údaji z právě nastaveného zaměstnance.

Údaje pro nového zaměstnance přidáte kliknutím na tlačítko + (plus) v dolní části formuláře. S výhodou lze použít přidávání osobních údajů z dávky tlačítky "Načti z dávky" a "Načti vše z dávky".

Zrušit osobní údaje můžete stiskem tlačítka X v dolní části formuláře.

Můžete vyhledávat údaje určitého zaměstnance. Zápisem znaků do položku Hledej os.číslo nebo Hledej Příjmení program se program nastavuje na záznam začínající uvedenými znaky. 

Do vyhledávací položky se můžete přepnout myší nebo klávesami Alt+H, opakovaný stisk přepíná mezi hledáním podle příjmení / os.čísla.

Tlačítko Porovnej porovná údaje aktuální větu osobních údajů se všemi výskyty stejného rodného čísla v aktuální dávce. Vypíše, kolikrát RČ v dávce našel a zobrazí případné rozdílné položky (například  Ulice, PSČ) a rozdílné hodnoty.

Tlačítko Porovnej vše porovná údaje všech vět osobních údajů se všemi výskyty stejného rodného čísla v aktuální dávce. Vypíše:

Tlačítko Načti z dávky načte z aktuálně zobrazeného listu ELDP osobní údaje. Pokud již stejné rodné číslo v osobních údajích existuje, zeptá se, zda je přepsat.

Tlačítko Načti VŠE z dávky načte z aktuálně zobrazené dávky osobní údaje všech zaměstnanců. Pokud již stejné rodné číslo v osobních údajích existuje nenačte se. Pokud se některé RČ vyskytuje v dávce vícekrát, načte se první výskyt. Po načtení program zobrazí počty "Přidáno" a "Již nalezeno".

Tlačítko Oprav v dávce zapíše zobrazené osobní údaje do všech výskytů stejného rodného čísla v dávce. Program nejprve oznámí, kolik výskytů našel, vypíše i příjmení a jméno všech nalezených výskytů pro případ chybných údajů v dávce. Po potvrzení proved přepsání.

Zaškrtnutím položky "nastavovat dávku" zapříčiníte nastavování listu v dávce na rodné číslo v právě zobrazených osobních údajích. Můžete tak při listování osobními údaji sledovat i další údaje zaměstnance.

Tlačítka můžete aktivovat myší nebo klávesami Alt+x, kde x je zvýrazněné písmeno na tlačítku. Písmena se zobrazí se po prvním stisku klávesy Alt.