Nastavení / Aktualizace

Je součástí Nastavení programu.

Program od verze 3.0 obsahuje funkčnost pro automatickou aktualizaci z internetu, ze stránek www.mujpvs.cz. 

Můžete nastavit frekvenci zjišťování nové verze:

Standardně je nastavena "jednou denně", doporučujeme zpočátku ponechat.

Datum posledního ověření verze - je datum a čas, kdy program naposled úspěšně zjišťoval poslední verzi. Od tohoto data se počítá další interval, podle nastavení frekvence stahování.

Datum posledního stažení verze - datum a čas, kdy byla naposled stažena verze.

Aktualizaci lze vyvolat kdykoliv i ručně, z menu Nápověda / Aktualizace programu.