Nastavení / Služby - ČSSZ

Je součástí Nastavení programu.

Nastavení služeb ČSSZ

Tlačítka "Zobraz certifikát" slouží na zobrazení šifrovacího certifikátu - zobrazí se obsah certifikátu, stejně jako když na něm kliknete v souborovém zobrazení.

Tlačítko "Test certifikátu" - zobrazí platnost certifikátu a případné chyby při jeho otevírání.

Ve skupině Při zakládání nové dávky nabízet máte možnost vypnout zobrazovaní "starých" služeb při zakládání dávky. Můžete si vypnout i některou novou službu, pokud ji nepoužíváte. Efekt bude mít, pouze pokud na službu máte licenci (tj. je povolena v licenčním souboru) a právo (je povolena v nastavení uživatele, v záložce "Služby").

demoverzi nejde variabilní vyplnit – je přednastaven variabilní symbol (99991064) pro odesílání na testovací PVS.

Pokud chcete změnit variabilní symbol v existující dávce (například v dávce vytvořené v demoverzi), musíte otevřít formulář dávky a vyvolat funkci Akce / Naplnit zaměstnavatele do dávky a v nabídnutém  formuláři :