10-místný variabilní symbol

V roce 2009 zavádí ČSSZ nový 10-místný variabilní symbol. V programu MujPVS je použitelný od verze 3.0.

Doporučujeme přeregistrovat se na nový 10-místný variabilní symbol na PVS až po podání ročních ELDP za rok 2008

Důvody:

Po přeregistraci: