Stav podání

Provádí se v ESO 9 PAM. Předchozí krok : Elektronické podání.

Tlačítko nebo akce „Stav podání“ zobrazí stav dávky. A umožňuje provádět nad ní další akce.

"Odesílat" - pokud je dávka odeslána na PVS, ale ještě nebylo vráceno její vyhodnocení, můžete tímto způsobem pokračovat v dotazování na výsledek vyhodnocení.

Vrátit k editaci v ESO 9“ - pokud nebylo podání ještě dokončeno nebo bylo neúspěšné, je přístupné toto tlačítko. Dávku v datech Můj PVS uvede do stavy Archív a záznamy v datech ESO 9 uvede do stavu "Připraveno pro XML". Můžete opravit záznamy v datech, znova je uvést  do stavu „Připraveno pro XML“ a znova podat.

Tlačítko „Historie“ zobrazí historii práce s dávkou, která patří k záznamu ELDP/PRIHL, nad kterým jste „Stav podání“ vyvolali.

"Formulář doplnění podání" - je přístupný, pokud byla dávka úspěšně podána. V případě, že jste nedostali e-mail z ČSSZ s vygenerovaným doplněním podání, můžete si vytisknout doplnění podání pomocí programu Můj PVS. Je přístupný jen nad dávkami typu ELDP/PRIHL, nad novými ELDP09/ONZ již nemá smysl, již se nepoužívají certifikáty ČSSZ, které vyžadovaly doplnění podání.

Tlačítko "Detail" - zobrazí informace o použité konfiguraci importu, verzi programu, cestě k datům. Určeno zejména pro případy instalací s více aplikacemi ESO9, s různými datovými úložišti.