Nastavení Importu z ESO 9

Vyvoláte buď z Nastavení / Nastavení importu z ESO 9 nebo se nabídne automaticky při prvním podání na ČSSZ vyvolaném z ESO 9 PAM nebo při daňovém podání vyvolaném z ESO 9 Start.

Jedno nastavení (řádek konfigurace) budete mít pro služby ČSSZ - ELDP09, ONZ, ELDP, PRIHL (databáze PAM) a další pro Daňová podání (databáze Start).

Tlačítkem Přidat přidáte novou konfiguraci importu. 

Vyvoláte tím průvodce konfigurací importu. Po stisku tlačítka Další, zadáte :

Další parametry

Parametr "Při podání nerozlišovat záznamy podle uživatele"

Parametr "Neaktualizovat stav v databázi"

Parametr "Povolit aktualizaci firmy"

Parametr "Timeout pro spojení s databází"

Nastavení databáze pro ESO 9 PAM - podání ČSSZ

-- Pro komunikaci s databází ESO 9 PAM je nejprve třeba vytvořit SQL účet s přístupem na tabulky ELDP.  
-- Uživatele 'eldp' a jeho heslo 'eldp1' napište v Můj PVS do konfigurace importu z ESO 9.
-- Například takto :

-- pro sql ucet
sp_addlogin 'eldp', 'eldp1' 
go
sp_grantdbaccess @loginame = 'eldp'
go
grant select,update on xmlreldph to eldp
grant select on xmlreldps to eldp

-- od verze 2.12 ESO 9 a verze 1.1 MujPVS :
grant select,update on QPVSRELDP to eldp
grant select,update on QPVSREGISTR to eldp

-- nebo nastavte přistup k aplikační databázi pod účtem uživatele aktuálně přihlášeného do Windows:

-- pro Windows login
sp_grantlogin @loginame = 'uzivatel'
go
sp_grantdbaccess @loginame = 'uzivatel'
go
grant select,update on xmlreldph to uzivatel
grant select on xmlreldps to uzivatel
-- od verze 2.12 ESO 9 a verze 1.1 MujPVS :
grant select,update on QPVSRELDP to uzivatel
grant select,update on QPVSREGISTR to uzivatel

-- kde uzivatel nahradíte přihlašovacím jménem uživatele

Nastavení databáze pro ESO 9 - daňová podání

-- Pro komunikaci s databází ESO 9 je třeba vytvořit SQL účet a nastavit jej jako vlastníka databáze (tento způsob preferujeme, je bezpečnější).  
-- Uživatele 'podani' a jeho heslo 'podani1' (nebo jiné hodnoty, pokud změníte jméno uživatele a heslo) napište v Můj PVS do konfigurace importu z ESO9.
-- Proveďte to například takto :

-- od ESO 9 verze 3.5 (07/2007) můžete použít :
-- pro jméno účtu 'podani2' a heslo 'podani1', nastavit do konfigurace MujPVS

sp_addlogin 'podani2', 'podani1'
go
sp_grantdbaccess @loginame = 'podani2'
go

-- pravo na proceduru spPodani_GetData

grant execute on spPodani_GetData to podani2
-- pravo na pracovní tabulku Podani
grant select, update on Podani to podani2

 -- pro ESO 9 verze 3.4 a nižší použijte :
-- pro jméno účtu 'podani' a heslo 'podani1', nastavit do konfigurace MujPVS
sp_addlogin 'podani', 'podani1'
go
sp_grantdbaccess @loginame = 'podani'
go
sp_addrolemember 'db_owner','podani'
go

-- Pokud nemáte povolenu SQL autentikaci, musíte uživatele, který provádí daňová podání, definovat jako vlastníka databáze :

sp_grantlogin @loginame = 'uzivatel'
go
sp_grantdbaccess @loginame='uzivatel', @name_in_db='mujpvs'
go
sp_addrolemember 'db_owner','mujpvs'
go

-- kde uzivatel nahradíte přihlašovacím jménem uživatele

Instalace pro ESO 9 - pro více firem

Pokud na jednom počítači mzdová účetní používá více instalací ESO9 PAM pro více samostatných firem, je třeba postupovat při instalaci programu Můj PVS takto :

Od verze 1.1.18 lze použít  změnu datového adresáře. Buď jako volání s parametrem /d nebo konfigurační soubor MujPvs.exe.config. Při použití parametru /d jej musíte zapsat do všech výše popsaných odkazů v HTML stránkách a i do zástupce při volání programu z plochy...