Import XML dávky voláním z jiné aplikace

Pokud vytváříte XML dávky v účetní aplikaci, máte možnost vyvolat přímo z této aplikace program Můj PVS se zadáním cesty ke XML souboru a pomocí dalších parametrů volání určit způsob zpracování.

Parametry volání :

cesta_k_programu\mujpvs.exe  /uDavka  /pXml=jmeno_souboru  [/pTyp=ELDP|PRIHL|DPH]  [/pNazev=nazev_davky]  [/pOdeslat=A|N] [/pZrus=N|A]   [/lJmeno=Heslo]

Jednotlivé parametry znamenají :

Pokud používáte jiný datový adresář, můžete ve volání uvést i parametr /d + cesta k datovému adresáři, například  /d"\\server\MujPVS\DataFirma1". Doporučujeme pro přehlednost uvést /d jako první parametr, tedy ještě před /uDavka.

V případě nějakého konfliktu (neexistuje XML soubor, není uvedeného typu a podobně), se program zastaví s chybovým hlášením a skončí.

Pokud je nastaveno, že se dávka nemá odesílat, zobrazí se seznam dávek a odeslání je na uživateli.

Příklad volání :

"c:\program files\MujPVS\mujpvs.exe"  /uDavka  /pXml="d:\moje ucto\reldp2006.xml"  /pTyp=ELDP  /pNazev="RELDP za rok 2006"  /pOdeslat=A /pZrus=N   /lNovak=franta

Poznámky :

Viz též Import textové dávky voláním z jiné aplikace.