Import textové dávky voláním z jiné aplikace

Pokud vytváříte v účetní aplikaci textové soubory, které předáváte programu Můj PVS textovým importem, máte možnost vyvolat přímo z účetní aplikace program Můj PVS se zadáním importního předpisu a textového souboru a pomocí dalších parametrů volání určit způsob zpracování.

Parametry volání :

cesta_k_programu\mujpvs.exe  /uDavka  /pPredpis=jmeno_predpisu  [/pTxt=jmeno_souboru]  [/pNazev=nazev_davky]  [/pOdeslat=A|N] [/pZrus=N|A]   [/lJmeno=Heslo]

Jednotlivé parametry znamenají :

Pokud používáte jiný datový adresář, můžete ve volání uvést i parametr /d + cesta k datovému adresáři, například  /d"\\server\MujPVS\DataFirma1". Doporučujeme pro přehlednost uvést /d jako první parametr, tedy ještě před /uDavka.

V případě nějakého konfliktu (např. neexistuje textový soubor, neexistuje uvedený importní předpis, ...), se program zastaví s chybovým hlášením a skončí.

Pokud je předpisu importu nastavena kontrola po importu, provede se (včetně zobrazení chybového protokolu). Pokud je nastaveno zobrazení formuláře, neprovede se, neodpovídá to logice volání aplikace.

Pokud je nastaveno, že se dávka nemá odesílat, zobrazí se seznam dávek a odeslání je na uživateli.

Příklad volání :

"c:\program files\MujPVS\mujpvs.exe"  /uDavka  /pPredpis="ELDP - základní import"  /pTxt="d:\moje ucto\reldp2006.txt"  /pNazev="RELDP za rok 2006"  /pOdeslat=A   /pZrus=N   /lNovak=franta

Poznámky :

Viz též Import XML dávky voláním z jiné aplikace.