Import z textu - položky importu

Ve druhé záložce nastavujete seznam položek importu. Na dalších záložkách nastavujete základní vlastnosti a pro Přihlášky i převod číselníkových hodnot.

Vyvoláte v Nastavení / Nastavení importu z textu.

V levém seznamu jsou obsaženy všechny položky ze struktury. Pokud byla některá zařazena do importu, již v seznamu není. V levém seznamu můžete navíc vyplnit "Hodnotu" - v případě, že se položka nebude importovat a má pevnou hodnotu při všechny řádky - například Státní občanství můžete nastavit na "CZ".

V pravém seznamu jsou položky zařazené do importu. Položka s pořadím 1 je první vlevo.

Tlačítkem > můžete nastavenou položku z levého seznamu přenést do pravého. Pořadí položek v pravém seznamu říká, v jakém pořadí jsou uspořádány sloupce v importním souboru, do jakých položek se budou načítat.

Tlačítkem < můžete nastavenou položku z pravého seznamu zrušit (objeví s znovu v levém).

Tlačítkem můžete přidat do seznamu položek "(nepoužitý sloupec)". Hodnota v tomto sloupci se nenačte, přeskočí se. Usnadní Vám to použití textového souboru, který má hodnoty, které nepotřebujete. Tuto položku můžete šipkami nahoru/dolů posunovat, jako každou jinou. Zrušíte ji tlačítkem <

Tlačítkem >> můžete z levého seznamu přenést všechny položky do pravého.

Tlačítkem << můžete z pravého seznamu zrušit všechny položky.

Tlačítkem přesunete položku nastavenou v pravém okně nahoru a tím říkáte, že je ve sloupci více vlevo.

Tlačítkem přesunete položku nastavenou v pravém okně dolů a tím říkáte, že je ve sloupci více vpravo.

V případě, že jste zvolili oddělovač "pevná délka", zobrazují se v pravém seznamu i Sloupec a Délka. Sloupec znamená, ve kterém sloupci tato položka v textovém souboru začíná, počítá se od 1. Délka představuje počet znaků, které položce náleží. Stačí zadat hodnotu Sloupec a pak stisknout tlačítko <-> vpravo od seznamu. Spočte hodnotu délka. Výpočet předpokládá, že položky používají celou šířku sloupců. Je-li to jinak, můžete ručně upravit. Funkce nespočte šířku poslední položky, protože nezná délku celého řádku. Aby výpočet mohl proběhnout musí počátky tvořit neklesající posloupnost (toto je jen podmínkou výpočtu délek, není podmínkou importu).

Pro ELDP09 / ELDP

Položky začínající textem "Průběh - " se načtou do řádku průběhu pojištění.

Položka "Průběh - Radek" se automaticky vyplní hodnotou 1. Není nutné ji vyplňovat.

Pokud položky "Průběh - M1" až M13 chcete zařadit do importu, musíte je vyplnit hodnotou X pro případ měsíců vyřazených z pojištění. Jinak mají prázdnou hodnotu a nemusí se zařazovat.

Jen pro ELDP09 - import více řádků pojištění

Pokud chcete importovat více řádků pojištění do jednoho ELDP09, musí importní předpis a data splňovat tyto podmínky:

 Import více řádků pojištění je zapojen jen pro formulář typu ELDP09.