Import z textového souboru

Pro ELDP09 / ELDP:

Spustíte výstup ze svého mzdového programu do textového souboru – podle popisu dodavatele nebo který jste si sami vytvořili generátorem výstupů. V jednom řádku jsou osobní údaje zaměstnance i údaje o průběhu pojištění. 

V ELDP lze importovat pouze jeden řádek průběhu pojištění pro každého zaměstnance.

V ELDP09 lze importovat více řádků průběhu pojištění do jednoho listu.

Pro ONZ / PRIHL:

Spustíte výstup ze svého mzdového programu do textového souboru – podle popisu dodavatele nebo který jste si sami vytvořili generátorem výstupů. Ve výstupu mohou být různé typy dokladů.

Vlastní import v Můj PVS :

Spustíte průvodce importem v menu Dávky / Nová dávka / Import z textového souboru.

Po importu z textu se otevírá formulář historie se seznamem chyb nalezených při rozboru importního souboru.

Načtenou dávku můžete zobrazit pomocí formuláře ELDP nebo ONZ / PRIHL, podle typu dávky (program si typ formuláře vybere sám)

Viz též Import textové dávky voláním z jiné aplikace.