Služba: Daňová správa (Přiznání k DPH)

POZOR - použitelné pouze do konce roku 2010

V modulu Daňová správa programu Můj PVS je zařazeno podávání Přiznání k DPH. Umožňuje

Použití služby Daňová správa v programu Můj PVS

Po provedení Aktivace můžete pořizovat Přiznání k DPH :

Aktivace služby Daňová správa

Pokud jste již registrováni na PVS (pro využívání služeb ČSSZ) je tato registrace použitelná i pro Daňovou správu. Jen si musíte zaškrtnout službu "Daňová správa" a zadat své DIČ (včetně znaků CZ). Pokud ještě nejste registrování na PVS, můžete se zaregistrovat pouze pro Daňovou správu.

Zásadním rozdílem je, že nemůžete používat podpisový klíč ČSSZ pro podepisování daňových hlášení. Ta lze podepisovat pouze kvalifikovaným certifikátem (dále QC). Kvalifikovaný certifikát lze vyřídit na těchto certifikačních autoritách :

Součástí certifikátu pro Daňovou správu musí být Identifikátor klienta MPSV, jinak nebude možné přiznání podávat. Žádost o zařazení Identifikátoru MPSV je součástí žádosti o certifikát, nemusíte jej vyřizovat jinde.

Za QC se platí, jeho platnost je jeden rok. Po jednom roce se musí obnovit (a znovu zaplatit). U I.CA může obnova proběhnout elektronicky bez další návštěvy pobočky, u pošty zatím s návštěvou.

QC je použitelný pro jakoukoliv komunikaci vyžadující elektronický podpis (i pro komunikaci s ČSSZ). Pokud jej již máte vyřízen například pro komunikaci s bankou, můžete jej použít i pro daňovou správu.

Další poznámky :

Objednání

Stejně jako při zařazení služby PRIHL si můžete stáhnout aktualizaci Můj PVS, používat program jako ostrou verzi pro zakoupené služby ČSSZ a jako demoverzi pro Daňovou správu - pro otestování před zakoupením.

Pokud již máte zakoupen program Můj PVS pro ELDP nebo PRIHL, můžete objednat upgrade (mailem, telefonicky - viz kontakty). Pošleme vám fakturu a po zaplacení pošleme mailem nový licenční soubor. Stáhnete si novou verzi a můžete používat.

Pokud ještě nejste uživatel Můj PVS, budete si moci koupit plnou verzi programu se službami pro ČSSZ a pro Daňovou správu.

Další hlášení Daňové správy

Přes PVS bude možné podávat kromě přiznání k DPH i : přiznání k dani z nemovitostí, přiznání k silniční dani, souhrnné hlášení VIES  (DPH v rámci EU – osvobození z titulu dodání zboží do jiného státu EU), daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám.

Tato další hlášení a přiznání do první verze programu "Můj PVS - Daňová správa" nebudou zařazena, protože nejsou tak často používaná jako přiznání k DPH. Podle zájmu budou postupně zařazena další hlášení.