Výběr používaných států

Pomocí volby menu Nastavení / Výběr používaných států určit státy, které chcete zobrazovat v rozbalovacích položkách ve formuláři Přihlášek. Abyste nemuseli hledat mezi všemi 233 státy, je vhodné tento výběr omezit.

V levém seznamu jsou státy, které jste nevybrali. (Pokud nebyl vybrán žádný, jsou zobrazeny všechny, které jsou v číselníku.)

V pravém seznamu jsou vybrané státy.

Pokud nebyl vybrán žádný stát, budou se ve formuláři Přihlášek nabízet všechny.

Stát můžete vybrat :

Skupinový výběr :

Odstranění státu z výběru :

Tlačítkem OK uložíte změny do parametrů programu a změníte seznam států pro formulář.

Tlačítkem Storno ukončíte bez uložení změn. Pokud nastala nějaká změna, program se zeptá, zda ji přece jen nechcete uložit.