Export dat Můj PVS do ESO 9 Podání

Pokud přecházíte na používání klientského doplňku ESO9 Podání, máte možnost jednorázově konvertovat informace o podáních z Můj PVS do nových struktur ESO9 Podání. Je to umožněno díky velké podobnosti dat obsažených v Můj PVS a v ESO9 Podání.

Tímto můžete udržet kontinuitu dat podání v nových strukturách své aplikace PAM bez nutnosti se neustále vracet k programu Můj PVS.

Potřebujete Můj PVS verze 3.2.2 nebo vyšší, který se Vám nabídne ke stažení automaticky po spuštění programu nebo jej můžete stáhnout a nainstalovat ručně z http://www.mujpvs.cz/verze.html

Export dat lze provést jen proti databázi PAM, kde již je spuštěn skript pro doplněk ESO9 Podání a obsahuje tedy potřebné nové struktury dat.

Navíc musíte účtu, kterým se z MůjPVS k datům ESO9 připojujete, doplnit právo na tabulky PODANI a PODANIPROT. Pokud SQL účet, pod kterým se k datům připojujete, je tradiční „eldp“, může vypadat skript takto:
 

grant  select,update,insert on PODANI to eldp
grant  select,update,insert on PODANIPROT to eldp

za předpokladu, že již jsou pro tento účet definována všechna práva potřebná pro práci MůjPVS.

Použití

V hlavním menu programu v menu Akce / Export dat do „ESO9 Podání“ se nabídne formulář se seznamem připojení k databázím ESO9 (seznam se konfiguruje se v Nastavení / Nastavení importu z ESO9)

Nastavíte se na propojení, tedy na aplikaci PAM, pro kterou chcete provést export.

Tlačítkem Hledej provedete:

Můžete exportovat i dávky typů platných před 1.1.2009, tedy PRIHL a ELDP. Tyto již nově nelze podávat v ESO9 Podání, ale export ze starších dat je možný, v ESO9 Podání se zobrazí jako správný typ podání.

Tlačítkem Exportuj zahájíte export dávek do databáze PAM, provede se pro všechny dávky, které mají značku Export s hodnotou Ano:

Každou dávku lze exportovat pouze jednou (po doplnění IDPODANI se položka Export změní na hodnotu Ne).

Opakováním nad propojením na jinou databázi PAM můžete exportovat i další dávky.

Pokud máte více instalací programu, nebo jej pro různé aplikace PAM voláte s jinými datovými adresáři, zavolejte všemi možnými způsoby a opakujte export.