Rozdělení dávky

Funkci vyvoláte nad seznamem dávek pro ČSSZ  v menu Dávka / Rozdělit dávku.

Důvodem, proč rozdělovat dávku může být problém při odesílání příliš veliké dávky. Nebo si chcete zpracování dávky rozdělit do etap a mít v nich větší přehled.

Nastavte se na dávku (musí být ve stavu Editace), kterou chcete rozdělit a stiskněte uvedenou volbu. Nabídne se formulář, ve kterém :

Pokud měníte počet listů v dávce šipkami, počítají se hodnoty ihned, pokud zadáte číslo klávesnicí, musíte stisknout tlačítko Spočti.

Program nabídne startovací hodnotu počtu listů 100. Pokud je to více než je počet listů v dávce, tak polovinu počtu listů v původní dávce.

Po stisku Rozdělit se prochází původní dávka a zakládají se nové dávky. Program je pojmenuje "Název / NN", kde Název je název původní dávky a NN má hodnoty 01, 02, 03, ... podle počtu výsledných dávek. Při rozdělení se současně provádí kontrola každého listu.

Po úspěšném rozdělení můžete původní dávku ručně zrušit, pokud ji již nadále nepotřebujete.