Import z ESO 9 Start - Daňová podání

Vazba z programu Můj PVS na data systému ESO 9 Start je přímá a vyvolává ze přímo ze systému ESO 9.

Před prvním vyvoláním importu musíte : 

Viz též Stručný popis používání pro import z ESO 9 - daňová podání 

Daňová podání v ESO 9 Start 

V ESO 9 Start spadá činností 1.1.2.3 "Výkaz DPH" a "1.1.2.7 Elektronická podání PVS", které jsou součástí 1.1.2. "Výstupy z účetnictví pro státní správu"

V ESO 9 postupně proveďte operace:

Propojení ESO 9 Start a programu Můj PVS

Z programu ESO 9 vyvoláte přípravu dat, provádíte její kontroly, vyvoláváte funkce pro podání.

Při běžném provozu vůbec nemusíte spouštět přímo program Můj PVS. Jeho funkčnost je soustředěna do akce „Podání“ která přímo vyvolává funkce programu Můj PVS .

Program Můj PVS je třeba spustit při instalaci – musí se nastavit parametry.

Můžete jej pouštět při speciálních požadavcích a při některých doplňkových činnostech. Tisku, dohledávání dávek. Nebo při potřebě pořídit ručně dávku.