Nová prázdná dávka - Daně

Přiznání k DPH můžete založit jako prázdné a poté do ní ručně pořídit data.

Lze provést v hlavním programu v menu Dávky / Nová dávka / Prázdná dávka nebo pomocí ikony na nástrojové liště.

Můžete vybírat z možností:

Tím:

Při založení se údaje poplatníka mohou načíst ze šablony (pokud existuje).  Používání šablony lze nastavit v Nastavení / Nastavení programu / Formulář DPH.