Import z XML - daně

Pro Přiznání k DPH:

Spustíte výstup ze svého účetního programu do XML souboru ve formátu DPHDP1 – podle popisu dodavatele.

Vlastní import v Můj PVS :

Spustíte průvodce importem v menu Dávky / Nová dávka / Import z XML.

Poté nabídne standardní dialog k výběru soubory z disku. Filtruje na soubory s příponou XML. Po potvrzení tlačítkem „Otevřít“ zahájí import.

Pokud zjistí strukturální chybu v souboru, oznámí to a import nedokončí.

Po importu z XML se otevírá formulář historie se seznamem chyb nalezených při rozboru importního souboru.

Načtenou dávku můžete zobrazit pomocí formuláře přiznání k DPH.

Po importu z XML souboru si program uloží naposled použitý adresář a příště jej nabídne.

Poznámka : Dávku lze předat do Můj PVS i pomocí volání programu Můj PVS z jiných aplikací se zadáním dávky pro import. Musí zapojit autor účetní aplikace.