Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Informace z webu ČSSZ

 
Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - březen 2008

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/) uveřejnila oznámení :

Z technických důvodů bude v pátek 7. 3. 2008 od 14:00 hod zastaven příjem e-podání z PVS na ČSSZ. Obnovení příjímání elektronických podání je plánováno na 10. 3. 2008 v 9:00 hod.

Portálem veřejné správy budou i po tuto dobu e-podání přijímána s tím, že podávající neobdrží žádnou zprávu od ČSSZ. Veškerá tato e-podání budou po zprovoznění systému neprodleně zpracována a podávajícím bude zaslána příslušná informace o výsledku zpracování

Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - leden 2008

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/) uveřejnila oznámení :

Z technických důvodů bude v pátek 18. 1. 2008 od 13:00 hod zastaven příjem e-podání z PVS na ČSSZ.
Obnovení příjímání elektronických podání je plánováno na pondělí 21. 1. 2008 v 9:00 hod.

Portálem veřejné správy budou i po tuto dobu e-podání přijímána s tím, že podávající neobdrží žádnou zprávu od ČSSZ.
Veškerá tato e-podání budou po zprovoznění systému neprodleně zpracována a podávajícím bude zaslána příslušná informace o výsledku zpracování.

Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - prosinec 2007

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp) uveřejnila oznámení :

Z technických důvodů (práce na infrastruktuře ČSSZ v serverovně KP1 a z důvodu nasazení nové verze TRA jádra PVS) je nutné ve dnech od pátku 30. 11. - 13:30 hod. do úterý 04. 12. 2007 – 6:00 hod. odstavit postupně celý DIS-systém ČSSZ (produkční i testovací část). 

Na toto období žádáme na PVS o zastavení zasílání e-podání z PVS na ČSSZ.

Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - listopad 2007

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp) uveřejnila oznámení :

Z technických důvodů bude v pátek 23. 11. 2007 od 13:00 hod zastaven příjem e - Podání z PVS na ČSSZ. Obnovení příjímání elektronických podání je plánováno na pondělí 26. 11. 2007 v 9:00 hod.

Portálem veřejné správy budou i po tuto dobu e - Podání přijímána s tím, že podávající neobdrží žádnou zprávu od ČSSZ. Veškerá tato e - Podáníbudou po zprovoznění systému neprodleně zpracována a podávajícím bude zaslána příslušná informace o výsledku zpracování.

Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - květen 2007

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp) uveřejnila oznámení :

Z technických důvodů bude v pátek 18. 5. 2007 od 18:00 hod zastaven příjem e-podání z PVS na ČSSZ.
Obnovení příjímání elektronických podání je plánováno na 21. 5. 2007 v 9:00 hod.

Portálem veřejné správy budou i po tuto dobu e-podání přijímána s tím, že podávající neobdrží žádnou zprávu od ČSSZ. Veškerá tato e-podání budou po zprovoznění systému neprodleně zpracována a podávajícím bude zaslána příslušná informace o výsledku zpracování.

Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - duben 2007

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp) uveřejnila oznámení :

Od 13. 4., 14:00 do 16. 4., 9:00 bude zastaven DIS-systém ČSSZ. Prosím, omezte v této době zasílání e - Podání.

Plánovaná odstávka serverů ČSSZ - leden 2007

ČSSZ na svých stránkách (http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp) uveřejnila oznámení :

Z technických důvodů bude na ČSSZ odstávka DIS-systému v době 

 • od pátku 26. 1. 2007 21:00 hodin do pondělí 29. 1. 2007 8:00 hodin.

Z důvodu nasazení nové verze DIS-systému na ČSSZ je plánována jeho odstávka v době 

 • od čtvrtka 18. 1. 2007 21:00 hodin do pondělí 22.1. 2007 9:00 hodin. 

V uvedené doby bude zastaven příjem podání z PVS. Podávající mohou i po tuto dobu zasílat svá e-podání pro ČSSZ prostřednictvím PVS s tím, že odpověď z ČSSZ jim bude doručena až po zprovoznění systému. Za prodlevu se omlouváme.

Formuláře ČSSZ v roce 2007

Koncem roku 2006 se připravovaly nové formuláře ONZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání - nahrazující PRIHL) a ELDP07 nahrazující ELDP. Měly platit od 1.1.2007.

Zákonem č. 525/2006 Sb byla účinnost Zákona o nemoc.pojištění č.187/2006 Sb odložena k 1. 1. 2008. Vzhledem k tomu bude zprovoznění nových služeb rovněž odloženo.

Dále odloženo až na rok 2009.

Citace z e-mailu od pracovníků ČSSZ :

Vzhledem k odhlasování Sněmovnou (12.12.2006) – odložení účinnosti zákona o nemocenském pojištění a doprovodného zákona o jeden rok, tj. od 1. 1. 2008, mohu potvrdit, že bude v r. 2007 nadále platit dosavadní zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění a nedojde tak v tomto roce ani ke snížení pojistného, ani nebude zavedena povinnost zaměstnavatelů hradit v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti náhradu mzdy (platu).

Organizace (nad 25 zaměstnanců) budou nadále poskytovat nemocenské dávky tak jako dosud a nemocenské budou poskytovat od prvního dne uznání pracovní neschopnosti. Malé organizace (do 25 zaměstnanců) budou tak jako dosud vyplňovat měsíčně dosavadní tiskopis „Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“, budou přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky nemocenského pojištění a zasílat je správě sociálního zabezpečení.

I když účinnost zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. je odložena, nabude k 1.1.2007 účinnost zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění ustanovení o vyměřovacím základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění v zákoně č. 589/1992 Sb. a v zákoně č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V r. 2007 se budou používat dosavadní tiskopisy ELDP a Přihláška-Odhláška. Zůstanou i v platnosti dosavadní způsoby jejich vyplňování. Stejné bude i jejich e-podání.

Co se týká nového formuláře „Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě)“ , nebude se používat, jelikož nadále bude platit ust. § 46  vyhlášky č. 165/1979 Sb.

S pozdravem 

Polívková Dagmar, kontrolní oddělení odboru důchodového pojištění zaměstnanců, ČSSZ

Viz další informace na webu ČSSZ :

Odstávka serverů ČSSZ - srpen 2006

ČSSZ na svých stránkách uveřejnila oznámení :

Vzhledem k rozsáhlé havárii DIS systému ČSSZ musíme s politováním oznámit, že práce na opravách zaberou několik dní. Opětovné spuštění elektronických služeb ČSSZ plánujeme na úterý 29. srpna. Jsme si dobře vědomí toho, že několikadenní výpadek způsobí uživatelům našich elektronických služeb problémy a moc se za to omlouváme. Budeme se snažit odstranění závady všemi možnými způsoby uspíšit. Jakmile provoz elektronických služeb opět obnovíme, budeme vás o tom na našich internetových stránkách neprodleně informovat.

-----

Sledujte aktuální stav na stránce : http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp (první odstavec informuje o stavu odstávky).

Naše poznámka : Podání zaslaná na služby ČSSZ (ELDP a PRIHL) zůstanou na PVS a po opětovném spuštění serverů ČSSZ budou předány na ČSSZ. To znamená, že podání z programu Můj PVS zůstanou celou dobu odstávky ve stavu "čekám na výsledek podání".

Odstávka a neúplný provoz serverů ČSSZ - červen/červenec/srpen 2006

ČSSZ na svých stránkách postupně uveřejňovala tato oznámení :

5-denní odstávka serverů ČSSZ   21.- 26. 6. 2006

Zájem o elektronické podávání nadále stoupá, a proto jsme se rozhodli nasadit do provozu další verzi systému pro zpracování elektronických podání. Jelikož se jedná o zásadní změnu, jsme nuceni odstavit stávající systém na dva pracovní dny a celý víkend. 

 • Provoz stávajícího systému tedy bude ukončen ve středu 21. 6. v 18:00
 • Nový systém spustíme v pondělí 26. 6. v 8:00

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a pevně věříme, že nový systém umožní nejen uspokojit vzrůstající zájem o elektronické podávání, ale také zlepšit stávající úroveň elektronických služeb.

... prodloužena o den do úterý 27.6. :

Nasazení nové verze DIS systému ČSSZ pro zpracování elektronických podání s sebou, bohužel, přineslo některé technické problémy. Ty mají za následek, že elektronická podání, která zašlete přes Portál veřejné správy na ČSSZ během dnešního dne (pondělí 26.6.2006), budou zpracována až během zítřka, tedy úterý 27.6.2006. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné potíže.

... a pak ještě do čtvrtka 29.6. :

Úterní spuštění nové verze systému pro zpracování elektronických podání s sebou, bohužel, přineslo další technické problémy, ke kterým se navíc připojily výpadky v komunikaci mezi ČSSZ a Portálem veřejné správy. Na odstranění všech technických závad usilovně pracujeme. Jsme si vědomi, že nedostupnost elektronických služeb způsobuje všem podávajícím nemalé problémy a moc se vám za ně tímto omlouváme. Spuštění je naplánováno na čtvrtek 29.6. odpoledne.

... a pak do 4.7.2006 :

Závažná hardwarová závada na serverech nás, bohužel, donutila k dalšímu odkladu spuštění nového systému pro příjem a zpracování elektronických podání. Podávajícím, kteří mají menší množství dokladů, doporučujeme využít papírové tiskopisy. Při velkém množství formulářů však může být tento postup v některých případech nereálný. Proto v rámci naší instituce probíhají intenzivní jednání o možnostech zohlednit tento rozsáhlý výpadek v pokynech pro naše pracovníky. Tak, aby nebyly vyžadovány jakékoliv sankce za prodlení v situacích, kdy dotyčná organizace prokazatelně neměla technickou možnost elektronické podání na ČSSZ doručit a použití papírových tiskopisů bylo prakticky nemožné. Naše instituce je ovšem také vázána legislativou a manévrovací prostor tedy není příliš veliký. 

Jsme si vědomi své odpovědnosti, a proto naši technici pracují na odstranění všech technických závad prakticky 24 hodin denně. Nejbližší reálný termín pro opětovné spuštění elektronických služeb ČSSZ je úterý 4. července, v dopoledních hodinách. Další upřesňující informace uveřejníme na našich internetových stránkách, jakmile budou k dispozici. Za způsobené problémy se velmi omlouváme a především děláme vše pro to, abychom vám opět umožnili elektronicky podávat.

... neúplný provoz od 5.7.2006:

DIS systém ČSSZ, který zpracovává veškerá elektronická podání, byl spuštěn. V tuto chvíli přijímá ČSSZ prostřednictvím všech tří elektronických služeb (RELDP, PRIHL a OSVC) elektronická podání a zpracovává je. O výsledku zpracování se prozatím dozvíte pouze prostřednictvím e-mailových zpráv, protože přetrvávají problémy v komunikaci mezi ČSSZ a Portálem veřejné správy. Tím pádem programy pro elektronické podávání zobrazují informaci o tom, že zpracování zaslaných podání nebylo dosud dokončeno, přestože podávající dostane e-mailovou zprávu s výsledkem zpracování. Snažíme se zasílání informací o výsledku zpracování přímo do vašich programů obnovit. 

Protože stejná komunikační cesta mezi ČSSZ a Portálem veřejné správy se používá také k zasílání známých údajů o nově registrovaných podávajících, není možné v tuto chvíli vytvářet nové registrace na Portálu veřejné správy pro elektronické služby RELDP a PRIHL (aktivace služby OSVC zaslání známých faktů z ČSSZ na PVS nevyžaduje). 

Snažíme se nadále obnovit plně provoz všech tří elektronických služeb. Mrzí nás, že především podávající, ale také naši pracovníci musí během přechodu na nový systém čelit řadě problémů. Přesto již první výsledky z reálného provozu ukazují, že nový DIS systém ČSSZ bude poskytovat o poznání vyšší výkon. Přechod na nový DIS systém byl jedinou cestou, jak uspokojit zvyšující se zájem o elektronické podávání a v budoucnu spustit další typy elektronických služeb, po kterých voláte.

... neúplný provoz od 21.7.2006 - změna formulace:

DIS systém ČSSZ se nyní nachází ve stabilizační fázi. Denně přijímáme a vyřizujeme doslova tisíce elektronických podání. Stále však přetrvávají problémy: 

 • Za prvé, doposud nezasíláme odpovědi do vašich programů v případě, že podání bylo v rámci zpracování zamítnuté. Pro přijatá podání odpovědi do vašich programů zasíláme. Vždy však dostáváte e-mailové zprávy, z nichž se dozvíte o výsledku zpracování, jak v případě přijetí, tak v případě zamítnutí. 
 • Druhým problémem je ošetření duplicitních podání. Jelikož si nemůžeme dovolit zatěžovat systém několikanásobným zpracováním stejných podání, jsme nuceni je na vstupu zachytávat. Správně by se měla taková podání zamítnout, přičemž v protokolu o zpracování se objeví chyba „Duplicitní podání“, ale ve skutečnosti zatím v takových případech podání nezpracujeme a podávající nedostane vůbec žádnou odpověď

Chceme nabízet elektronické služby na té nejvyšší úrovni, a proto oba zmíněné problémy vnímáme s velmi vysokou prioritou. Dále jsme se rozhodli posílit diskové kapacity serverů, abychom ještě více urychlili zpracování všech došlých podání. Jedná se o rozsáhlý zásah do konfigurace serverů - provedení operativních záloh, rekonfigurace, instalace nových zařízení a řádné otestování zabere nějaký čas. Přestože naši pracovníci budou veškeré akce provádět i přes noc, bohužel, se to dotkne také podávající veřejnosti. Konkrétně dojde k ukončení příjmu elektronických podání v pondělí 24. července v 15:00, přičemž provoz elektronických služeb znovu zahájíme hned následující den, tedy v úterý 25. července v 10:00. Jsme si dobře vědomi, že velké množství firem elektronické podávání využívá velmi intenzivně, a proto nás každý výpadek DIS systému velmi mrzí, ale děláme to proto, abychom zvýšili kvalitu stávajících služeb a zejména připravili půdu pro zavádění služeb nových.

... a další odstávka 9. - 10. 8. 2006:

Z důvodu posílení serverů jsme nuceni na dobu několika hodin odstavit DIS systém ČSSZ. Jeho provoz bude přerušen ve středu 9. srpna v 16:00 a znovu obnoven ve čtvrtek 10. srpna v 9:00. Většinu prací tedy budou naši pracovníci provádět přes noc, kdy je provoz elektronických služeb minimální. Prosíme tímto podávající, aby naplánovali zaslání svých elektronických podání na dobu mimo zmíněný čas odstávky.

-----

Sledujte aktuální stav na stránce : http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp (první odstavec).

Náš dodatek 1 : Podání na PVS půjdou sice odeslat, ale nedostanete žádný výsledek z ČSSZ v případě odmítnutého (chybného) podání. Dávka zůstane ve stavu čekání na vyhodnocení.

Náš dodatek 2 : Není nám jasné, podle čeho se pozná "Duplicitní podání".

Omezení provozu serverů ČSSZ o víkendech v květnu 2006

ČSSZ na svých stránkách uveřejnila oznámení :

Oznamujeme, že v době :
 • od pátku 5.5.2006 (13:00) až do úterý 9.5.2006 (7:00)
 • od pátku 12.5.2006 (15:00) až do pondělí 15.5.2006 (7:00)
 • od pátku 26.5.2006 (15:00) až do pondělí 29.5.2006 (7:00) 

nebude z technických důvodů v provozu systém DIS ČSSZ. Prosíme tímto podávající, aby naplánovali zaslání svých elektronických podání na dobu mimo zmíněná období

Omezení provozu serverů ČSSZ o víkendech v březnu 2006

ČSSZ na svých stránkách uveřejnila oznámení :

Oznamujeme, že v termínech 

 • pátek 10.3.2006 od 15:00 - pondělí 13.3.2006 7:00 a 
 • pátek 17.3. 2006 od 15:00 - pondělí 20.3.2006 7:00 

nebude z technických důvodů v provozu systém DIS ČSSZ. Prosíme tímto podávající, aby naplánovali zaslání svých podání na dobu mimo zmíněná období (víkendy).

Oznámení o vydávání podpisových klíčů ČSSZ :

Česká správa sociálního zabezpečení přestává s účinností od 1.2.2006 vydávat podpisové klíče ČSSZ. Již vydané podpisové klíče ČSSZ zůstávají v platnosti a je možné je využívat k podepisování elektronických podání ELDP a P/O. Noví pověření pracovníci mohou být zaregistrováni k elektronickému podávání pouze po pořízení kvalifikovaného certifikátu.

Náš dodatek : viz popis rozdílů klíčů ČSSZ a kvalifikovaného certifikátu v popisu podání pro daňovou správu. V programu Můj PVS můžete stejným mechanismem využívat klíče ČSSZ i kvalifikované certifikáty. Viz též infromace, kde vyřídit kvalifikovaný ceriftikát.

Omezení provozu serverů ČSSZ o víkendech v únoru 2006

ČSSZ na svých stránkách uveřejnila oznámení :

Oznamujeme, že v termínech

 • pátek 3.2. 2006 od 15:00 - pondělí 6.2.2006 7:00,
 • pátek 10.2. 2006 od 15:00 - pondělí 13.2.2006 7:00 a
 • pátek 17.2. 2006 od 15:00 - pondělí 20.2.2006 7:00

nebude z technických důvodů v provozu systém DIS ČSSZ. Prosíme tímto podávající, aby naplánovali zaslání svých podání na dobu mimo zmíněná období.

Náš dodatek : Jedním z důsledků je i problém s nedoručováním výsledků podání.

Informace pro organizace (malé organizace), které pro elektronické podání ELDP a přihlášek-odhlášek používají podpisový klíč ČSSZ

Elektronické podání podepsané podpisovým klíčem ČSSZ musí být doplněno o potvrzení podání s podpisem a razítkem oprávněné osoby. K tomu účelu slouží tiskopis „Doplnění podání“.

Do 31.12.2005 doplnění podání stanovil zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu 3 dny.

Od 1.1.2006 se lhůta pro potvrzení elektronického podání podepsaného podpisovým klíčem ČSSZ prodlužuje, a to na 5 dnů. Tuto lhůtu nově stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s touto změnou byly připraveny nové tiskopisy „Potvrzení (doplnění) podání“.

Žádáme organizace (malé organizace), aby pro potvrzení elektronického podání podepsaného podpisovým klíčem ČSSZ podaného dne 1.1.2006 a po tomto datu již používaly tiskopisy, v jejichž nadpisu je uvedeno „Potvrzení (doplnění) podání ve smyslu § 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb.“

Formuláře jsou upraveny ve verzi 1.1.20

Metodika vyplňování : Přihlášky a odhlášky nemocenského pojištění (PRIHL)

Na stránce http://www.cssz.cz/nemocenske/prihlasky/prihlasky.asp je uveřejněna aktuální verze dokumentu "Zásady k vyplnění tiskopisu (metodická pomůcka)", který popisuje jak vyplňovat PRIHL.

 • pozor, některá doporučení se týkají papírového tiskopisu a nemohou se používat v elektronickém formuláři (například mezery v RČ)

Upřesnění ze dne 27.10.2005 (modře změny a upřesnění), citováno z uvedeného dokumentu :

 • Pro vyplňování údajů, které jsou v popisu datové věty pro pořizování přihlášky elektronicky uvedeny jako údaje nepovinné, obecně platí, že se neuvádí pouze v případě, kdy nejsou pro daného  pojištěnce relevantní (např. při neexistenci předchozího příjmení tento údaj nemůže být  vyplněn). Údaj „titul“ a „počet dětí“ nemusí být vyplněn i v případě, že je relevantní.

 • Předpokládaný hrubý měsíční příjem – uvádí se přibližný předpokládaný příjem zaměstnance,   který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. Není-li příjem pravidelný, uvede se předpokládaný průměrný měsíční příjem. V případě, kdy je předpokládaný příjem vyšší než 400 Kč, postačí uvést 400 Kč. Numerické znaky se uvádí bez mezer a teček. Údaj je z technických důvodů nutné vyplnit u všech druhů výdělečné činnosti s výjimkou  studentů (druh činnosti-kód Z), u kterých se nevyplňuje.

 • Úvazek – dny týdně, hodiny týdně - Údaje je technických důvodů nutné vyplnit u všech druhů výdělečné činnosti s výjimkou studentů (druh činnosti-kód Z), u kterých se nevyplňuje. Postačí vyplnit 1/1

 • HLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJE ZAMĚSTNANCE - Změny údajů „titul“, „počet dětí“, „předpokládaný hrubý měsíční příjem“ a „úvazek“ nemusí být oznamovány.