Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Změna šifrovacích certifikátů v roce 2007

V září a říjnu 2007 končí platnost šifrovacích certifikátů ČSSZ i daňové správy, současné certifikáty platí do 18.10.2007 (ČSSZ) resp. 7.9.2007 (daně). Při šifrování již neplatnými certifikáty se může vrátit chyba dešifrování dat (chyba 202).

Šifrovací certifikát se používá k zašifrování předávané zprávy - vydává jej instituce přijímající podání. Nezaměňujte jej s podpisovým klíčem (kvalifikovaným certifikátem), který je váš osobní a používá se k podpisu zprávy.

Aktualizaci certifikátů můžete provést buď doporučeným postupem :

 • aktualizace verze : verze 2.0.6 - aktualizace (samorozbalovací .EXE, 1,3 MB, ze dne 5.3.2008). Obsahuje novou verzi celého programu - viz popis změn, včetně nových certifikátů. (Lze použít v případě, že již máte instalovánu předchozí verzi)

nebo alternativními postupy :

 • aktualizace obsahující pouze certifikáty : verze 2.0.4 - pouze certifikáty lze použít pro kteroukoliv verzi programu Můj PVS (samorozbalovací .EXE, 60 kB, ze dne 10.9.2007). Při instalaci se nezmění program, zůstane Vám původní verze programu, změní se pouze šifrovací certifikáty.
 • nebo : plná instalace verze : verze 2.0.6 - plná instalace (soubor .MSI, velikost 10 MB, ze dne 5.3.2008). Před reinstalací plné verze musíte předchozí verzi odinstalovat prostředky Windows.
 • viz též Verze Můj PVS.
 • Pozor : nestačí nainstalovat šifrovací certifikát do počítače - jak doporučuje ve svých e-mailech ČSSZ. Program MůjPVS používá šifrovací certifikáty ve svém vlastním adresáři.

Poznámky :

 • tato aktualizace je zdarma
 • nové šifrovací certifikáty platí od srpna 2007
 • pokud máte v konfiguraci služeb nastaveny standardní názvy certifikátů, můžete program s novými certifikáty po instalaci ihned používat. Pokud máte v konfiguraci přepsány názvy šifrovacích certifikátů, nastavte je na standardní ("sifrovaci.cer" pro ČSSZ a "ufdr_sifrovaci.cer" pro daně)
 • pokud máte program nainstalován v jiném než standardním adresáři (nebo máte více instalací programu), musíte instalovat do správného adresáře, či vícekrát
 • pokud máte přesměrován adresář DATA do jiného, než standardního adresáře, musíte nakopírovat nově instalované soubory certifikátů ("sifrovaci.cer" a "ufdr_sifrovaci.cer") z instalačního adresáře (C:\Program Files\MujPvs\Data) do vašeho adresáře Data.
 • po instalaci aktualizace nebo plné verze si můžete v nastavení programu ověřit platnost šifrovacích certifikátů - viz popis změn
 • uvedený postup lze použít i u verzí pro ESO8, ESO9, import z XML i u verzí pro školy. Rozsah použití programu je dán licenčním souborem
 • všem zákazníkům bude odeslán informační e-mail o této změně
 • pokud po instalaci nové verze zjistíte, že u osobních certifikátů brzy skončí platnost, přečtěte si postup, jak vyřídit nové :

Stahování zahájíte tak, že na barevném odkazu kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako...." nebo kliknete levým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit". Aktualizační soubor uložte na disk a po dokončení stahování zvolte Spustit. Přímo v samorozbalovací instalaci můžete změnit cílový adresář. Aktualizace přepíše program (pokud je obsažen), nápovědu a šifrovací certifikáty.

Do instalace zabaleny nové šifrovací certifikáty pro ČSSZ i daňovou správu. Nové mají jména původních certifikátů, v nastavení se nemusí měnit jejich názvy. 

Platnost nových certifikátů je do 9.8.2008 (pro ČSSZ) a 29.8.2009 (pro daně). Certifikáty vydávají a zveřejňují příslušné instituce, které přijímají data.

Současně s instalací nových certifikátů ("sifrovaci.cer" pro ČSSZ a "ufdr_sifrovaci.cer" pro daně) se při instalacích rozbalí i staré certifikáty pod jmény "sifrovaci_04.cer" pro ČSSZ a "ufdr_sifrovaci_05.cer" pro daně, určeno pro případ potřeby použít původní certifikáty.

( )